.

PROGRAM OPERATIONAL

.

COD APEL

.

BENEFICIARI

.

DATA LANSARE

.

DATA INCHIDERE

Programul Operational Competivitate

Microintreprinderi

08.07.2019

08.11.2019

Programul Operational Regional

Parteneriat intre membrii asocierii în participatiune constituite în scopul crearii parcului stiintific (conform prevederilor legale în vigoare)

13.08.2018

13.04.2019

Programul Operational Regional

Unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aferente municipiilor reşedinţă de judeţ

21.08.2017

31.12.2018

Programul Operational Infrastructura Mare

Societatile comerciale din industrie

20.03.2018

31.12.2018

Programul Operational Regional

 • Unitati administrativ-teritoriale
 • Parteneriate intre UAT si unitati sanitare publice

09.06.2018

13.09.2018

Programul Operational Regional

 • Unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ
 • Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritorială municipiul reședință de județ cu oraşe/municipii/comune din zona funcţională urbană (Z.F.U) a municipiului

21.08.2017

31.12.2018

Programul Operational Regional

Unitatile administrativ-teritoriale din mediul urban

28 09 2017

28.02.2018

Programul Operational Regional

Unitati administrativ-teritoriale din mediul urban

18.02.2018

18.08.2018

Programul Operational Regional

IMM-uri in parteneriat cu entitati de transfer tehnologic acreditate .

25.01.2018

25.08.2018

Programul Operational Regional

Entitatile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri

05.02.2018

09.07.2018

Programul Operational Regional

 • Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii

20.09.2017

21.06.2018

Programul Operational Regional

 • Unitati administrativ-teritoriale
 • Parteneriate intre UAT si unitati sanitare publice

21.05.2018

21.12.2018

Programul Operational Regional

 • Unitati administrativ-teritoriale
 • Autoritati ale administratiei publice centrale
 • Institutii publice finantate conform Legii 500/2002 
 • Parteneriate intre aceste entitati

14.05.2018

16.07.2018

Programul Operational Regional

 • Unitate administrativ-teritoriala judet din regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia si Vest
 • Parteneriate intre mai multe unitati ale administratiei teritoriale judet

14.05.2018

16.07.2018

Programul Operational Regional

Unitati administrativ-teritoriale si institutii ale administratiei publice locale

04.01.2018

10.07.2018

Programul Operational Infrastructura Mare

Societati comerciale cu capital majoritar sau integral de stat

16.05.2017

31.12.2018