PREZENTARE


Ministerul Finanțelor Publice a modificat și a completat H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie,prin Hotărârea de Guvern nr.476/2018 care a fost publicată, pe 9 iulie 2018, în Monitorul Oficial nr.580.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.

Dintre cele mai importante modificări :

  • Valoarea minimă a investiției s-a diminuat la 1 milioane lei (de la 3 milioane euro);
  • Bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro;
  • Operatorul economic poate demara proiectul de investiții după depunerea cererii de acord pentru finanțare;
  • Cererile de acord pentru finanțare se depun în sesiune continuă până la data epuizării bugetului anual.

Avand in vedere principiul “primul venit, primul servit” dat de articolul care metioneaza ca proiectele depuse dupa epuizarea bugetului alocat vor fi returnate beneficiarilor, se recomanda pregatirea proiectelor inainte si depunerea acestora in primele zile de la deschiderea sesiunii.

Schema functioneaza pe mecanismul cererilor de rambursare, nu se acorda avans ; rambursarile se pot realiza gradual, pe faze de lucrari/achizitii echipamente.

Pentru a depune proiectul companiile ar trebui sa aiba terenul, un proiect minimal de arhitectura si deviz general-in cazul in care se depune un proiect cu constructie de hala/achizitie echipamente, oferte pentru echipamente, un flux tehnologic foarte clar si previziuni financiare care sa prognozeze plata de taxe si impozite pe 5 ani in exact acelasi cuantum cu ajutorul de stat primit.
In cadrul planului de afaceri societatea trebuie sa demonstreze existenta unor contracte ferme pe termen mediu si lung (minim 3-5 ani) pentru vanzarea produselor care vor rezulta din noul proiect de investitii.

Un aspect pozitiv al HG 476/2018 este faptul ca se permite demararea investitiei imediat dupa depunerea cererii de finantare, aspect care nu era permis inainte decat dupa emiterea Acordului de finantare, ceea ce bloca investitia timp de minim 1 an.

Ajutorul de stat va avea intensități diferite, în funcție de locul investiției:

 • În municipul București, ajutorul va fi de 10% din valoarea eligibilă a investiției, dar nu mai mult de 7,5 milioane de euro.
 • Regiunea Vest și județul Ilfov: 35%, dar nu mai mult de 26,25 milioane euro.
 • Restul țării: 50%, dar nu mai mult de 37,5 milioane euro, ajutor de stat.

Contacteaza-ne

Suntem întotdeauna bucuroşi să te ajutam şi să găsim soluţia împreună!

Scrie-ne