POC
Actiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD, Proiecte pentru clustere de inovare;
Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate.

Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Cercetării au lansat in dezbatere publica propunerea de Ghid al solicitantului pentru cel de-al doilea apel de proiecte pentru linia de finanțare din programul Operațional Competitivitate (POC), Actiunea 1.1.1-Mari infrastructuri de CD, Proiecte pentru clustere de inovare; Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate.

Ghidul rămâne în consultare publică până pe 20 septembrie 2019. Persoanele interesate vor trimite observații și propuneri la adresa de e-mail st*********@re******.ro . După terminarea consultării și elaborarea ghidului final, apelul de proiecte se va deschide în sistemul online MySMIS.

Valoarea finanțării publice nerambursabile pentru un proiect este cuprinsă între 2,3 milioane lei (500.000 euro) și 33,12 milioane lei (7 milioane euro).

Banii vor fi disponibili pentru proiecte derulate în toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.

BENEFICIARI

 1. firme nou-înființate inovatoare, 
 2. întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari,
 3.  organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, 
 4. organizații non-profit și alți operatori economici afiliați

Domenii finanțate

 • Sanatate
 • Bioeconomia
 • Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
 • Energie, mediu și schimbări climatice
 • Eco-nano-tehnologii și  materiale avansate

Actiuni finanțate

 • Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente (departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare comune, care aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic în cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului);
 • Activități de inovare în clustere (obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin clusterului, detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare);
 • Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
 • Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor (animarea și promovarea clusterului, operarea instalațiilor clusterului (sau gestionarea activelor de cercetare ale clusterului), organizarea de programe de formare, ateliere, conferințe.