PREZENTARE

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
acces

Ministerul Culturii și Identității Naționale lansează Programul ACCES 2018. Sesiunea de proiecte şi acţiuni culturale derulate în cadrul Programului ACCES 2018 are ca domenii prioritare cultura scrisă, artele vizuale şi dialogul intercultural.

Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie în cadrul Programului ACCES  2018  este de 150.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect/acțiune culturală este de 30.000 lei.

Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului ACCES 2018 trebuie să se desfăşoare în intervalul 17 – 25 noiembrie 2018.

Dosarul de participare poate fi depus în format fizic, în plic închis, la Registratura Generală a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti – pentru Direcţia Cultură Scrisă și Creație Contemporană, cu menţiunea „Proiect  Program ACCES  2018”, sau prin poştă, în plic închis, cu confirmare de primire. Data limită pentru transmiterea dosarului de participare indiferent de modalitatea aleasă este 31 octombrie 2018.

Ofertele culturale depuse trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 1). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat, de la adresa www.cultura.ro.
  • Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a hotărârii judecatoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul.
  • Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a actului constitutiv, a statutului și a actelor doveditoare ale sediului şi patrimoniului ale solicitantului, precum şi actele adiționale, după caz.
  • Copia certificată “conform cu originalul” a certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
  • Certificatele de atestare fiscală eliberate de ANAF şi de autorităţile publice locale, în original, aflate în termenul de valabilitate.
  • Copie certificată “conform cu originalul” a certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului/Judecătorie sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice.
  • CV-urile membrilor echipei.

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului ACCES 2018, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc în anexele de mai jos.

Normele metodologice ale Programului ACCES 2018

Anexa 1 la Normele Metodologice pentru Programul ACCES 2018 (cerere de finanțare)

Anexa 2 – Contract de finanțare ACCES 2018

Anexa 3 – Grila de evaluare ACCES 2018

Anexa 4 – Declarație imparțialitate ACCES 2018

CALENDARUL  SESIUNII DE FINANŢARE A

PROGRAMULUI ACCES 2018

Perioada de depunere a ofertelor culturale 2 – 31 octombrie 2018
Perioada de selecţie administrativă a ofertelor depuse 1 noiembrie  2018
Perioada de  evaluare  a ofertelor culturale 2 – 5 noiembrie 2018
Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, www.cultura.ro, a dosarelor evaluate 6 noiembrie 2018
Perioada de depunere a contestaţiilor 7 – 9 noiembrie 2018
Perioada de soluţionare a contestaţiilor 12 – 13 noiembrie 2018
Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a rezultatelor finale a ofertelor culturale 14 noiembrie 2018
Semnarea contractelor 15 – 16 noiembrie 2018

sursa : www.cultura.ro