3., 6.5.,6.6. – „CURRICULUM NAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL”

Program operațional

Program Operational Capital Uman

Axa prioritară

  1. Educatie si competente

Obiectiv specific

  1. Cresterea numarului de oferte educationale orientate pe formarea de competente si pe utilizarea de solutii digitale/de tip TIC în procesul de predare

Operațiune

POCU – Cresterea numarului de oferte educationale orientate pe formarea de competente si pe utilizarea de solutii digitale/de tip TIC în procesul de predare

Beneficiari eligibili

autoritate a administratiei publice centrale, unitate subordonata sau coordonata de catre o autoritate a administratiei publice centrale, unitate administrativ teritoriala/ primarie/ consiliu local, unitate subordonata sau coordonata de catre o autoritate a administratiei publice locale

Data lansare

25.09.2017

Data închidere

30.12.2020

 

Grup tinta

Pentru realizarea OS 6.5.:
Experti in dezvoltarea curriculara, autori de manuale scolare sau alte materiale didactice (inclusiv in format digital) relevante pentru implementarea curriculumului revizuit pentru invatamantul preuniversitar de nivel gimnazial (ISCED 2);

 

Eligibilitatea grupului tinta

Activitatile proiectului vor implica grupul tinta format din personal didactic in proportie de 50% care isi desfasoara activitatea didactica in unitati scolare de invatamant gimnazial din localitati din mediul rural, precum si o proportie de 50% elevi din mediul rural si zone periurbane dezindustrializate, respectiv 20% copii roma.

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta format din Experti in dezvoltarea curriculara, autori de manuale scolare sau alte materiale didactice (inclusiv in format digital) relevante pentru implementarea curriculumului revizuit pentru invatamantul preuniversitar de nivel gimnazial (ISCED 2) trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:
– este angajat intr-o institutie de educatie de nivel gimnazial localizata in regiunea de dezvoltare vizata prin proiect sau detine experienta profesionala specifica in domeniul dezvoltarii curriculare, autorat de manuale scolare sau alte auxiliare didactice (inclusiv in format digital) pentru invatamantul preuniversitar gimnazial;
– va fi implicat in derularea activitatilor de dezvoltare curriculara sau a altor auxiliare didactice adresate educatiei de nivel gimnazial.

 

Alocarea financiara

1)      pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), suma totala disponibila este de 34.157.250 euro,
2)      pentru regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), suma totala disponibila este de 4.092.750 euro, din care contributia UE este de 3.274.200 euro

 

Actiuni finantate OS 6.5

Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului national scolar obligatoriu (inclusiv pentru invatamantul special si invatamantul de tip a doua sansa) in vederea orientarii pe formarea de competente cheie si pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru invatamantul primar si secundar, inclusiv prin utilizarea de solutii digitale/de tip TIC.
– Elaborarea de materiale didactice care sprijina implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educationale pentru elevi si cadre didactice), in special cele de tipul resurselor educationale deschise.
– Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit si achizitiile competentelor cheie cu focalizare pe copiii si tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural si copii/tineri cu dizabilitati.