Obiectiv specific OS 8.1/ OS 8.2 Apel de proiecte pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor.

Program operațional

Program Operational Infrastructura Mare

Axa prioritară

  1. Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale

Obiectiv specific

  1. Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Operațiune

POIM – Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Beneficiari eligibili

intreprindere mare

Data lansare

30.03.2018

Data închidere

31.03.2019

Activităţile eligibile propuse în cadrul proiectelor aferente Obiectivul specific 8.1 și Obiectivul specific 8.2 trebuie să vizeze investiţii în:

  • realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport:

 lucrările aferente realizării / modernizării liniilor electrice aeriene cu tensiune de linie nominala mai mare de 110 kV

 lucrările aferente realizării / modernizării stațiilor electrice cu tensiuni de funcţionare mai mari de 110 kV

  • dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale:

 construcţia unor noi conducte de transport gaze naturale de înaltă presiune (inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente pentru vehicularea gazelor naturale)

 construcția stațiilor de comprimare / recomprimare

Alte activităţi / echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea implementării reţelelor de transport de energie electrica, în conformitate cu Obiectivul specific 8.1. și a rețelelor de transport de gaze naturale, în conformitate cu Obiectivul specific 8.2., cu respectarea reglementărilor privind ajutorul de stat.

Solicitanții eligibili în cadrul Obiectivul specific 8.1, acțiunea A, sunt:

  • Operatorul de transport şi de sistem pentru energie electrică, conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare, Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice, TRANSELECTRICA S.A.

Solicitanții eligibili în cadrul Obiectivul specific 8.2., acțiunea B, sunt:

  • Operatorul de transport şi de sistem pentru gaze naturale, conform Legii nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ”- S.A.

Pentru proiectele finanţate prin Obiectivelor specifice 8.1 şi 8.2. se asigură finanţarea integrală a cheltuielilor eligibile, astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% buget de stat.

Finanțarea proiectelor în cadrul Obiectivul specific 8.1/8.2 reprezintă ajutor de stat ad-hoc şi se acordă în baza prevederilor art. 48 privind investițiile în infrastructura energetică şi a condițiilor din Regulamentul (UE) nr.651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.