1, 3.2 & 3.3 Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural – Regiune mai dezvoltată

Program operațional

Program Operational Capital Uman

Axa prioritară

  1. Locuri de munca pentru toti

Obiectiv specific

  1. Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie

Operațiune

POCU – Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie

Beneficiari eligibili

autoritate a administratiei publice centrale

Data lansare

10.11.2017

Data închidere

31.07.2018

Tipuri de solicitanți eligibili

MMJS (Ministerul Muncii si Justitiei Sociale)/SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) respectiv Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa (AJOFM/AMOFM)

Pentru prezentul apel de proiecte, bugetul alocat în cadrul axei prioritare 3, PI 8.i/ Obiective specifice 3.1-3.6, dedicată atât regiunilor mai puțin dezvoltate cat și regiunii dezvoltate București- Ilfov este de 91,984,619.80 euro (Contribuția UE + Contribuția RO), din care:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 90,144,927.40 euro, din care contribuția UE este de 76,623,188.29 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 13,521,739.11 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
  • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 1,839,692.40 euro, din care contribuția UE este de 1,471,753.92 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 367,938.48 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

 

Valoarea maxima a unui proiect nu va depăși 49 milioane euro

Grup țintă

În cadrul prezentului apel de proiecte, grupul țintă este format din:

  • Şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educație,
  • Cetățeni români aparținând minorităţii roma,
  • Persoanele din mediul rural în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

 

Identificarea, recrutarea și menținerea grupului țintă în proiect sunt obiective care intră în responsabilitatea beneficiarului.

 

NB: Structura obligatorie a grupului ținta element de eligibilitate a proiectului – este:

– 50% șomeri și persoane inactive din care: 20% persoane cu vârsta peste 54 de ani si 30% șomeri pe termen lung  si/sau persoane cu dizabilități sau persoane cu studii primare (ISCED1) sau gimnaziale (ISCED2) si/sau persoane cu studii liceale (ISCED3) sau postliceale (ISCED4);

– 30% persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistență și semi- subzistență,

– 20% cetățeni români aparținând minorității roma.