Prioritatea 2.2, Axa Prioritara 2 – “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”

Prioritatea de Investitii 2.2 “Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor  în regiunile de dezvoltare Sud Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia -

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a relansat, în data de 2 martie a.c., apelul de proiecte nr. POR/780 (2.2 – IMM) în regiunile de dezvoltare Sud Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.

Relansarea are ca scop utilizarea alocării financiare rămase disponibile în cadrul PI 2.2, după primul apel de proiecte, după cum urmează:
– Sud Est – 27,94 milioane euro
– Sud Muntenia – 38,67 milioane euro
– Sud Vest Oltenia – 17,97 milioane euro
(Pentru regiunile de dezvoltare Nord Vest și Centru alocarea financiară a fost deja contractată în totalitate).


Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 04.05-04.06.2020.

Pot solicita finanțare societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare includ:
• Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
• Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

În ceea ce privește apelul de proiecte PI 2.2.IMM – Relansare 2019 în regiunile Nord Est și Vest (POR/694), datorită realocărilor efectuate în cadrul POR, bugetul apelului va fi suplimentat cu 61,18 milioane euro, astfel: 39,96 milioane euro pentru regiunea Nord Est, respectiv 21,22 milioane euro pentru regiunea Vest.

 Bugetul total alocat relansării PI 2.2.IMM, prin cele două apeluri de proiecte, este de 213,76 milioane euro.

sursa: inforegio.ro