Obiectiv specific 6/2/Apel de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Program operațional

Program Operational Infrastructura Mare

Axa prioritară

 1. Promovarea energiei curate si eficientei energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon

Obiectiv specific

 1. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Operațiune

POIM – Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Beneficiari eligibili

intreprindere mare

Data lansare

20.03.2018

Data închidere

31.12.2018

Beneficiari eligibili

Societatile comerciale din industrie, constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mari consumatoare de energie (cu consumuri de peste 1.000 tep/an), pentru care este necesara implementarea unor sisteme de monitorizare in vederea identificarii rapide de solutii pentru reducerea consumurilor tehnologice si pentru care trebuie sa existe un instrument de cuantificare a efectelor pozitive ale aplicarii masurilor de crestere a eficientei energetice.

Activitati eligibile

Achizitionarea de: 

 • Instalatii/echipamente necesare realizarii de sisteme de monitorizare a consumului de energie la intreprinderi din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, in scopul de reducere imediata a pierderilor si cuantificarea potentialului de economisire si de localizare a punctelor de aplicare pentru maximizarea eficientei pentru masurile de crestere a eficientei energetice ce pot fi aplicate ulterior consumatorului:
 • Sisteme de monitorizare (hardware si software): senzori pentru instrumente de masura si/sau instrumente de masura si dispozitive de control pentru date de proces industrial ;
 • RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces industrial sau din camp, sistem de comunicare date ; statie;
 • Sistem de comunicare date
 • Statie master (statia la care ajung toate comunicatiile si care este legata de toate echipamentele si subsistemele)
 • Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor solutii sau actiuni si/sau optimizarea acestor actiuni;
 • Alteechipamente
 • Proiectul poate avea in vedere toate fluxurile de energie existente in cadrul intrerinderii solicitante, pentru care se va implementa sistemul de monitorizare (electrica, termica, apa, aer comprimat, pacura, etc

Cheltuieli neeligibile

 • taxa pe valoarea recuperabila;
 • dobanda debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau pentru comisioane de garantare;
 • alte comisioane aferente creditelor;
 • cheltuielile cu amortizarea;
 • achizitia de echipamente second-hand;
 • amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
 • costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;
 • cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie;
 • cheltuielile cu activitati legate de realizarea auditului energetic.

Alocare financiara indicativa

In cadrul prezentei cereri de proiecte, bugetul total reprezentand contributia publica la cheltuielile eligibile este de 11.52.941 euro.
Valoarea maxima eligibila a finantarii nerambursabile acordate pentru o intreprindere nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro, calculat la cursul Inforeuro din luna depunerii cererii de finantare (sau 100.000 euro in cazul intreprinderilor legate care activeaza in sectorul transportului rutier de marfa contra cost sau in numele tertilor).