Obiectivul Specific 4.5: Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.5:

Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

Categorii de beneficiari eligibili:
Unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aferente municipiilor reşedinţă de judeţ.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 3 872 800 euro.

Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro
Valoare maximă eligibilă: 6.700.000 euro, nu se va depăşi echivalentul a 30.000.000 lei calculaţi la cursul Inforeuro din luna depunerii.

În cadrul acestui apel o cerere de finanţare care este respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecţie şi contractare, se poate redepune în cadrul aceluiaşi apel.

O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentului apel va viza un singur obiectiv de investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură educaţională, chiar dacă identificarea obiectivului de investiţii se face pe mai multe numere cadastrale.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 21.08.2017, ora 10.00
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 decembrie 2018, ora 10.00

Descarca Ghid specific 4.5 – actualizat februarie 2018
Descarca Sinteza modificarilor
Ordin modificare Ghid specific