Prioritatea 4.2 – „Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului”

Descarca Ghid specific 4.2 – final – actualizat 20.06.2018

Obiectivul specific 4.2: reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet.

Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.2:

 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;
 • realizare alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști);
 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii etc.);
 • Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene;
 • instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 • instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor  amenajate prin proiect;
 • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
 • modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției (Străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții, și  în limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile aferente incluse cadrul categoriilor 12, 13, 15 (subcategoriile 53 şi 54) şi 16 (subcategoria 57), din bugetul proiectului);
 • înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;
 • realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

Categorii de beneficiari eligibili:

Unitățile administrativ teritoriale municipii reședință de județ (excluzând localitățile din zona funcțională urbană), definite conform Legii nr. 215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.         

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 20.190.000 euro (92.357.136 lei).

Valoarea minimă eligibilă a investiției este de 100.000 euro;

Valoarea maximă totală a investiției este de 5.000.000 euro.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 21.08.2017, ora 10.00;

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 decembrie 2018, ora 10.00;

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.