Prioritatea 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” si se adreseaza municipiilor resedinta de judet, cu exceptia municipiului Tulcea, din sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Descarca Ghidul solicitantului versiune finala – actualizat 22.03.2018
Descarca Sinteza modificarilor
Descarca Ordinul de modificare

Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1:

Vor fi finanțate acele sub-activități/ activități care, printr-o abordare integrată, vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră (GES), provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ şi a Z.F.U, generat, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului/Z.F.U., dar şi pentru deplasarea navetiștilor care au ca origine sau destinaţie a deplasărilor municipiul în cauză.

♦Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători

Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de călători

 • Achiziționarea de material rulant (tramvaie);
 • Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);
 • Achiziționarea de troleibuze;
 • Achiziționarea de autobuze;

♦Investiții destinate transportului electric și nemotorizat

 • Achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/ extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete;
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”);
 • Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale;
 • Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone;

♦Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană

 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI);
 • Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști;
 • Construirea parcărilor de transfer de tip „park and ride”;

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată;
 • Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritorială municipiul reședință de județ cu oraşe/municipii/comune din zona funcţională urbană (Z.F.U) a municipiului, aflate în vecinătatea teritorială a acestuia;
 • Unitatea administrativ-teritorială judeţul inclusiv cu posibilitatea parteneriatului cu unitatea administrativ-teritorială municipiul reşedinţă de judeţ eligibil;

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 181.690.000 Euro (831.122.736 Lei).

Valoarea minimă eligibilă proiect: 500.000 euro;

Valoarea maximă eligibilă proiect: 20.000.000 euro;

Valoarea maximă eligibilă pentru cererile de finanțare ce conțin activităţi complementare privind minimum infrastructura de transport public şi mijloacele de transport public: 25.000.000 euro;

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 21.08.2017, ora 10.00;

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 decembrie 2018, ora 10.00;

În cadrul acestui apel, o cerere de finanţare respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecţie şi contractare, se poate redepune în cadrul aceluiaşi apel.