PREZENTARE

Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1 – Componenta A –Infrastructura de inovare si transfer tehnologic

Alocare financiara Nord-Est – 11,56 milioane Euro

Beneficiari eligibili:

Unitati si institutii de drept public, unitati si institutii de drept privat, forme asociative intre acestea. Sunt eligibili solicitantii care au parcurs etapele 2. Apel pentru scrisori de intentie din partea ITT si 3. Prioritizarea proiectelor conform informatiilor din scrisorile de intentie.

Valoarea finantarii nerambursabile este de minimum 100.000 Euro si maximum 3 mil Euro (maxim 200 000 Euro pt proiectele care contin doar componenta de minimis)