Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, AP 3/ PI 10.iii/3.12

Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini pentru angajați


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Îmbunatățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, AP 3/ PI 10.iii/3.12 , cu depunere în MySMIS începând cu data de 20.09.2018, ora 16.00 și pâna în data de 20.12.2018, ora 16.00.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Alocarea bugetară POCU pentru acest apel este de 89.361.701,88 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care 2.000.000 euro reprezintă alocare ITI DD.

Acest apel finanțează măsuri pentru creșterea numarului de angajați ale căror cunoștințe, competențe, aptitudini s-au îmbunătățit în domeniile aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia).

Obiectivul programului: Finanțarea de proiecte care vizează creșterea numărului de angajați ale căror cunoștințe/ competențe/aptitudini se vor îmbunătăți în
domeniile aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI.

Solicitanți eligibili:

Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale), Asociații de întreprinderi, Camerele de Comerț și Industrie. Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante (de exemplu: organizații sindicale sau/si furnizori de formare profesionala).

Activități eligibile :

Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de  formare continuă – activitate suport.
Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare – activitate relevantă și obligatorie.
Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale – activitate relevantă. Sprijin acordat întreprinderilor care-și desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă – activitate relevantă și obligatorie.


Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 1.000.000 euro

Contribuția beneficiarului :  Variabila

Termen limita : 20 decembrie 2018, ora 16:00

Descarca Ordin

Descarca Ghid si Anexe