Programul Dezvoltarea IMM-urilor în România

PREZENTARE

Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creșterea albastră și TI&C

First Call for Proposals, SMEs Growth Romania (in English)

First Call for Proposals, SMEs Growth Romania (in Romanian)

Rezultatul preconizat al proiectelor finanțate în cadrul acestui apel este o competitivitate mai mare a
întreprinderilor românești din ariile de interes Inovare verde în Industrie, Creștere Albastră și Tehnologia
Informațiilor și a Comunicațiilor (denumită în continuare TI&C).

Programul va finanța proiecte propuse de întreprinderi românești în unul din cele trei arii de interes:
1. Inovare verde în industrie
2. Creșterea albastră
3. TI&C

Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor
Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor din acest Apel este 21.083.334 EURO.
Prin acest Apel de Propuneri de Proiecte sunt disponibile 2 Scheme de Granturi:

1. Schema pentru proiecte individuale:
Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor în cadrul acestei scheme de granturi este: 15.083.334 EURO,
care se împarte între ariile de interes ale Programului, în următoarele sume orientative:

– Inovare verde în industrie: 7.708.334 EUR
– Creșterea albastră: 4.525.000 EUR
– TI&C: 2.850.000 EUR.

2. Schema de granturi mici:
Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor în cadrul acestei scheme de granturi este: 6.000.000 EURO,
care se împarte astfel între domeniile de interes ale Programului, în următoarele sume orientative:

– Inovare verde în industrie: 2.000.000

-Creșterea albastră: 2.000.000

– TI&C: 2.000.000.

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie depuse la Innovation Norway prin portalul electronic pentru
proiecte, nu mai târziu de joi, 1 noiembrie 2018, ora 13:00 ora României.

Limba Programului este limba engleză, adică toate solicitările și documentele justificative vor fi depuse la Innovation
Norway în limba engleză. Certificatele oficiale și situatiile anuale certificate pot fi depuse în limba română.