Prioritatea 9.1 – Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)  

PREZENTARE

Descarca Orientari_GAL_implementare SDL

Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban
Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)  

MDRAPFE a publicat in consultare publica documentul orientativ pentru Grupurile de Actiune Locala (GAL) privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala destinate comunitatilor marginalizate urbane, in cadrul etapei a III-a a mecanismului Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC).

Elementele obligatorii pe care GAL-urile trebuie sa le respecte in procesul de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte, in conformitate cu specificul celor doua Programe Operationale finantatoare (Programul Operational Capital Uman si Programul Operational Regional), si anume:
– continutul procedurii de evaluare si selectie;
– elementele obligatorii ale apelurilor de propuneri de proiecte;
– continutul minim obligatoriu al fiselor de propuneri de proiecte;
– criteriile minime de eligibilitate.

GAL-urile ale caror strategii vor fi admise la finantare de catre Comitetul Comun de Selectie vor respecta prevederile prezentelor Orientari pe tot parcursul procesului de implementare a SDL.

Eventualele observatii/propuneri privind imbunatatirea documentului pot fi transmise pana la data de 03.11.2017 la adresa de e-mail: co****************@fo********.ro.