PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ȘI RELANSARE ECONOMICĂ

COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII

Alocările financiare din PNRR (140.000.000 Euro), pentru renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale au fost făcute în conformitate cu valorile stabilite în cadrul Componentei 5 – Valul Renovării, și anume: lucrări de consolidare seismică în valoare de 100.000.000 Euro, însoțite de lucrări de renovarea energetică moderată în valoare de 40.000.000 Euro.

Alocarea financiară acordată pentru lucrările de creștere a eficienței energetice din cadrul Operațiunii A.2 – Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială cuprinde:
– alocare financiară din PNRR: 177.500.000 Euro
– alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021*: 53.250.000 Euro
– alocare financiară totală: 230.750.000 Euro.

 Pentru apelul de proiecte de renovare moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 (783.900.000 Euro), sumele au fost distribuite între solicitanții eligibili, astfel:
Alocare financiară din PNRR: 603.000.000 Euro
Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 180.900.000 Euro
Alocare cumulată PNRR+sume suplimentare conform OUG 124/2021: 783.900.000 Euro
Alocare pentru finanțarea schemelor de ajutor de stat în cuantum de 39.195.000 Euro (5% din 783.900.000 Euro)
Alocarea financiară totală eligibilă*: 744.705.000 Euro, repartizată pe județe și municipiul București, s-a făcut ținând cont de trei factori, astfel:
35% din sumă distribuită în mod egal tuturor județelor,
40% din sumă distribuită proporțional, în funcție de populația rezidentă din fiecare județ,
25% din sumă distribuită proporțional, în funcție de numărul de blocuri de locuințe (Recensământ 2011).


Pentru apelul de proiecte de renovare moderată a clădirilor publice, titlul apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 (975.041.600 Euro), sumele au fost distribuite între solicitanții eligibili, astfel:
autorități publice centrale – o alocare de 17% din total (reprezentând aproximativ o șesime),
autorități/instituții publice locale – o alocare de 83% din total, repartizată pe județe.


Pentru apelul de proiecte de renovare moderată a clădirilor publice, titlul apel PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 (975.041.600 Euro), sumele au fost distribuite între solicitanții eligibili, astfel:
autorități publice centrale – o alocare de 17% din total (reprezentând aproximativ o șesime),
autorități/instituții publice locale – o alocare de 83% din total, repartizată pe județe.

COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL

Fondul local abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.
Bugetul total aferent investițiilor din cadrul componentei este de 2,1 miliarde euro.

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:
Unitățile administrativ-teritoriale : municipii reședință de județ, municipiul București, alte municipii, orașe, comune, județe, reprezentate prin consiliile județene.
Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor:  sectoarele municipiului București;
Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale: asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI);
Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale, pentru participarea la una sau mai multe investiții din cadrul prezentei componente. Aceste parteneriate pot cuprinde și consiliile județene;
Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, ca lider de parteneriat pentru investițiile pentru care vor fi desfășurate achiziții centralizate.Calendarul depunerii cererilor de finanțare:
Prima rundă de atragere de fonduri
Deschiderea apelului de proiecte: 1 martie 2022, ora 10:00
Începerea depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10:00
Închiderea depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23:59
Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022.

A doua rundă de atragere de fonduri
Deschiderea apelului de proiecte: 1 august 2022
Începerea depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10:00
Închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23:59
Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 decembrie 2022.

Sursa:mdlpa.ro 

Intreaba un consultant