Nu, trebuie insa sa stii localitatea in care vrei sa iti desfasori activitatea.

Nu, ajutorul nerambursabil poate fi obținut o singură dată de către un beneficiar.

Da, nu există nici un fel de restricții din acest punct de vedere.

Nu! Locurile de muncă trebuie create pe parcursul implementării proiectului (după semnarea contractului de finanțare) până maxim la data depunerii ultimului decont.

Nu, toate cheltuielile trebuie efectuate în perioada de implementare a proiectului. NU vor fi decontate cheltuieli efectuate anterior.

Este foarte important, întrucât nu pot fi aduse nici un fel de modificări bugetului aprobat, ulterior semnării acordului de finanțare. În situația în care acestea sunt achiziționate la un preț mai mic, banii nu pot fi realocați spre alte tipuri de cheltuieli, iar daca sunt achiziționate la prețuri mai mari, veți fi nevoiți să suportați diferența de bani.

Teoretic, realizarea cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale și cu cele ale contractului de subvenție care va fi semnat între administratorul schemei de antreprenoriat și beneficiarul subvenției garantează eligibilitatea acestora (nu pot fi cerute de nimeni înapoi). Mecanismele de control vor fi stabilite de administratorul schemei de antreprenoriat și vă vor fi comunicate în cadrul contractului de subvenție. Recomandarea noastră este să vă adresați ori de câte ori veți avea neclarități în realizarea cheltuielilor direct administratorului de grant.

Nu în perioada de monitorizare a proiectului. Acest lucru poate fi făcut doar dupa expirarea perioadei de monitorizare .

Da, atât timp cât nu ai beneficiat de ajutor nerambursabil în 2017, poți decide să reaplici în 2018.