.

PROGRAM OPERATIONAL

.

COD APEL

.

STARE APEL

 POC

Programul Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii

Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică; Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere și Acțiunea 2.2.2 – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic.

Ghid in consultare publica